Aanbevelingen Witboek

Marit | Communicatieadviseur Slachtofferhulp Nederland • 12 januari 2021
0 reacties
0
35 weergaven

Informeer het slachtoffer bij aangifte

Vóór het opnemen van de aangifte moet ieder slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf goed worden geïnformeerd over privacybescherming. Ze moeten op de hoogte zijn van de mogelijke gevolgen van het opnemen van persoonsgegevens in de aangifte en andere stukken die in het strafdossier kunnen komen, zoals de letselrapportage met foto’s of psychische rapportages. Slachtoffers moeten erop worden gewezen dat het in bepaalde gevallen mogelijk is hun persoonsgegevens uit de aangifte weg te laten.

Maak domicilie kiezen altijd mogelijk

Het slachtoffer moet bij aangifte altijd worden gewezen op het recht om domicilie (een ander adres) te kiezen. Let erop dat het domicilieadres post voor het slachtoffer kan doorsturen.

Maak gegevens later verwijderen mogelijk 

Het slachtoffer moet het recht hebben om in later stadium van de strafprocedure te verzoeken zijn adresgegevens uit het strafdossier te verwijderen en alsnog domicilie te kiezen.

Inventariseer behoeften met betrekking tot privacy

Met het wensenformulier inventariseert het Openbaar Ministerie nu al of het slachtoffer gebruik wil maken van een aantal rechten. Vul dit wensenformulier aan met een vraag naar de behoefte van het slachtoffer aan bescherming van zijn privacy.

Terechtzitting bij zedenzaken onder nummer en (deels) achter gesloten deuren

In zaken van seksueel misbruik van minderjarigen moet het uitgangspunt zijn dat de identiteit van het slachtoffer op de terechtzitting niet bekend wordt gemaakt. Bij de behandeling wordt dan met een nummer gewerkt. Op verzoek van het slachtoffer (of de ouders van het slachtoffer) wordt de zitting deels achter gesloten deuren behandeld. Het gaat hier in ieder geval over de uitoefening van het spreekrecht en de behandeling van de schadevergoeding. 

Deel uit medische rapportage alleen conclusies

Van de medische rapportage over psychisch letsel van het slachtoffer voor de onderbouwing van zijn vordering tot schadevergoeding, hoeven alleen de conclusies met de verdediging worden gedeeld.

Denk aan privacy in de rechtszaal 

Ook als er geen bijzondere maatregelen zijn getroffen voor de privacy van het slachtoffer, kan toch vaker worden besloten dat privacygevoelige gegevens met terughoudendheid worden besproken in de rechtszaal. 
 

Lees hier het Witboek.

 

 

---------

Het is alleen mogelijk om reacties te kunnen lezen en plaatsen als er ingelogd is op de Slachtofferhulp Community.