Overslaan en naar de inhoud gaan

Huisregels

Op de online community geven we een veilige plek om ervaringen te delen. We houden ons daarom aan een aantal huisregels.

We vinden het belangrijk dat iedereen zich hier thuisvoelt en op een prettige manier met elkaar omgaat. Om een goede sfeer te behouden, hebben we huisregels opgesteld over hoe we met elkaar willen omgaan. Deze huisregels zijn van toepassing op alle leden van de community. Lees ze daarom goed door voordat je de omgeving gaat gebruiken. We behouden ons het recht om deze huisregels op ieder moment te wijzigen. We zullen de wijziging via de website bekendmaken en raden je aan om regelmatig zelf de huisregels door te lezen.

Heb je na het lezen van deze huisregels vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de community manager: community@slachtofferhulp.nl

Inhoud van gesprekken

 • Dit is een community voor slachtoffers en hun omgeving. We behandelen onderwerpen die gericht zijn op slachtoffers, nabestaanden en helpers.
 • Luister goed naar elkaar en probeer altijd de standpunten en vragen van anderen te begrijpen.
 • Voel je vrij om vragen te stellen, je mening te geven en kennis te delen.
 • Stel je een nieuwe vraag of start je een gesprek? Gebruik dan een titel die past bij het onderwerp. Hierdoor weet iedereen waar het over gaat.
 • Plaats je een reactie? Kijk dan of je reactie past in het onderwerp van het gesprek. Als je reactie eigenlijk over een nieuw onderwerp gaat, is het handig om een nieuw gesprek te starten.
 • Zorg ervoor dat je in gesprekken geen informatie deelt die tot een persoon te herleiden zijn (zoals bijvoorbeeld een telefoonnummer of (email)adres). Als dit toch gebeurt, kan een moderator of de community manager contact met je opnemen en het bericht verwijderen.
 • Kopieer in je berichten geen lange teksten uit andere berichten of andere onderdelen van de website. Het is beter om met een link naar deze teksten te verwijzen.
 • Je mag geen teksten van andere websites gebruiken zonder de bron te vermelden. Zet bij je bericht een link naar de website waar de tekst vandaan komt en benoem deze website als bron.

Ongepast gedrag

 • We vinden het belangrijk dat we elkaars mening respecteren. We willen dat iedereen op een vriendelijke en positieve manier met elkaar praat. Niemand mag anderen persoonlijk aanvallen of opzettelijk kwetsen.
 • Je mag niet kwetsende, agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, haatdragende, vulgaire, seksueel georiënteerde, obscene, racistische, discriminerende, misleidende of op een andere manier ongepaste of niet-relevante bijdragen plaatsen.
 • Het gebruik van scheld- of vloekwoorden is ook verboden.
 • Gebruik je in je bericht een andere taal dan het Nederlands? Geef er dan zelf een vertaling bij.
 • Je mag geen enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken plaatsen. Reclame maken is ook niet toegestaan.
 • Vind je dat iemand zich misdraagt? Stuur dan een mail naar community@slachtofferhulp.nl. Wij reageren zo snel mogelijk en spreken de persoon erop aan. We volgen de berichten op de Online Community zelf ook actief.

Reclame

Het is niet toegestaan om op de website reclame te maken of om reclame te maken met behulp van gegevens die via de website zijn verkregen. Dit betekent dat het verboden is om producten, diensten, behandelingen, fabrikanten, leveranciers, merken, zorgverleners of websites van jezelf of anderen op welke manier dan ook te promoten. Het is alleen toegestaan om te verwijzen naar producten, fabrikanten of websites als dit informatief is in een discussie of als een deelnemer een specifieke vraag heeft gesteld.

Intellectuele eigendom 

Het is niet toegestaan artikelen, blogs, foto’s of andere materialen op de website te plaatsen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Identiteitsfraude

Het is niet toegestaan de naam van iemand anders te gebruiken, je voor iemand anders uit te geven of een organisatienaam als gebruikersnaam te nemen.

Privacy

 • Het is niet toegestaan om foto’s en persoonlijke gegevens, zoals namen en adressen van anderen te vermelden, te verspreiden of op een andere wijze openbaar te maken. Berichten waarin dit toch gebeurt kunnen zonder vooraankondiging worden verwijderd.
 • Houd er rekening mee dat de community voor het grootste gedeelte openbaar is. Het is belangrijk om bewust om te gaan met wat je op het internet achterlaat. Het is onverstandig om je persoonlijke gegevens te delen. De Online Community maakt gebruik van de voornaam die jij invult bij je aanmelding. Hier kun je dus ook een zelfbedachte naam invullen als je dit fijner vindt.

Disclaimer

 • Slachtofferhulp Nederland is niet verantwoordelijk voor de onderwerpen die worden geplaatst en de reacties die worden gegeven. Deze onderwerpen en reacties zijn niet automatisch de mening van Slachtofferhulp Nederland.
 • Zorg dat je virusscanner en firewall up to date zijn. Bij het downloaden van documenten is Slachtofferhulp Nederland niet verantwoordelijk voor eventuele virussen die in bestanden kunnen zitten. Zit er een virus in een bestand? Meld dit dan bij de community manager. We halen het bestand dan zo snel mogelijk van de site.
 • Slachtofferhulp Nederland verwijst nooit door naar andere partijen die claimen geld terug te kunnen krijgen voor slachtoffers en die daar geld voor vragen. Pas op voor Recovery Fraud.

Optreden van de community manager of beheerder

De community manager of beheerder verwijdert berichten die niet aan de regels voldoen. Als iemand meerdere keren de regels overtreedt, wordt die persoon verwijderd uit de community. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de Online Community een veilige omgeving blijft. Zie je zelf iets dat niet in overeenstemming is met de huisregels of heb je andere vraag? Neem dan contact op met de community manager.

Vind je dat de community manager of beheerder ten onrechte heeft ingegrepen? Dan kun je een klacht indienen bij Slachtofferhulp Nederland door een e-mail te sturen naar community@slachtofferhulp.nl

Profiel verwijderen of wijzigen?

Het beheren van je account kun je doen op de website https://mijn.slachtofferhulp.nl/. Je kunt hier je onder andere je wachtwoord wijzigen, je e-mailadres aanpassen en eventueel je account laten verwijderen. Je kunt deze opties ook bereiken door in het gebruikersmenu ('Mijn Profiel' rechtsboven in beeld) te kiezen voor de optie 'Instellingen'.