Huisregels

Huisregels Community Slachtofferhulp Nederland 

 

We vinden het belangrijk dat iedereen zich hier thuisvoelt en op een prettige manier met elkaar omgaat. Om een goede sfeer te behouden, hebben we huisregels opgesteld over hoe we met elkaar willen omgaan. Deze huisregels zijn van toepassing op alle leden van de community. Lees ze daarom goed door voordat u de omgeving gaat gebruiken. We behouden ons het recht om deze huisregels op ieder moment te wijzigen. We zullen de wijziging via de website bekend maken en raden u aan om regelmatig zelf de huisregels door te lezen.

Heeft u na het lezen van deze huisregels vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de communitymanager.

Inhoud van gesprekken

 • Dit is een community voor lotgenoten. Gesprekken en evenementen gaan zo veel mogelijk over het de inhoud van de topics voor mensen met een slachtoffer verleden in seksueel misbruik, (huiselijk) geweld, of rampen.

 • Luister goed naar elkaar om andermans standpunten, vragen of kennis te begrijpen.

 • Voel u vrij om vragen te stellen, uw mening te geven en kennis te delen.

 • Als u een nieuwe vraag stelt, gesprek start of evenement aanmaakt, geeft u het gesprek een titel die past bij het onderwerp. Hierdoor weet iedereen waar het over gaat.

 • Als u een reactie plaatst, kijkt u of uw reactie past binnen de titel/kop/thema van een gesprek. Als het eigenlijk om een nieuw onderwerp gaat is het handig om een nieuw gesprek te starten. Zo heeft u meer kans op een reactie op uw onderwerp.

 • Zorg dat er in gesprekken geen gegevens staan die tot een persoon te herleiden zijn. Mocht dit wel zo zijn, dan kan een moderator of de communitymanager contact met u opnemen en uw bericht verwijderen.

 • Gebruik in berichten geen lange teksten uit andere berichten of andere onderdelen van de website. Beter is het om naar deze teksten te verwijzen.

 • Het citeren of kopiëren van teksten afkomstig van andere websites is niet toegestaan zonder bronvermelding. Wij adviseren daarom een link met bronvermelding op te nemen, die verwijst naar de website waar de tekst is opgenomen.

Ongepast gedrag

 • Wij vinden het heel belangrijk dat deelnemers elkaar en elkaars mening respecteren en dat iedereen op een nette en positieve manier met elkaar in gesprek gaat. Deelnemers zullen elkaar niet persoonlijk aanvallen en evenmin elkaar bewust kwetsen.

 • Het is niet toegestaan om nodeloos kwetsende, agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, haatdragende, vulgaire, seksueel georiënteerde, obscene, racistische, discriminerende, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen plaatsen. Het gebruik van scheld- of vloekwoorden is eveneens verboden.

 • Als u in uw bijdrage gebruikmaakt van een andere taal dan de Nederlandse, geef er dan zelf een vertaling bij.

 • Vindt u dat iemand zich misdraagt? Stuur dan een mail naar community@slachtofferhulp.nl. Wij reageren zo snel mogelijk en spreken de persoon erop aan. We monitoren de berichten op de Community zelf ook actief.

Privacy & Reclame

Het maken van (directe of indirecte) reclame op de website of via gegevens verkregen via de website is niet toegestaan. Hieronder valt het maken van reclame, op welke wijze dan ook, voor producten, diensten, behandelingen, fabrikanten, leveranciers, merken, zorgverleners of websites van uzelf of van derden. Verwijzen naar producten, fabrikanten, website mag uitsluitend als dat informatief is in een discussie of voor een deelnemer die een bepaalde vraag heeft gesteld.

Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens

 • Het is niet toegestaan artikelen, blogs, foto’s of andere materialen op de website te plaatsen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

 • Het is niet toegestaan andermans naam aan te nemen, u voor iemand anders uit te geven of een organisatienaam als gebruikersnaam te nemen.

 • Verder is het niet toegestaan namen, adressen, telefoonnummers en andere persoonlijke gegevens van natuurlijke personen (deelnemers of niet) te vermelden, te verspreiden of op een andere wijze openbaar te maken. Het is ook onverstandig om uw eigen persoonlijke gegevens te delen. Denk hierover na voordat u iets plaatst. Het platform maakt gebruik van de voornaam die jij invult. Hier kunt u dus ook een nickname invullen als u dit fijner vindt.

 • Tot slot is het niet toegestaan om foto’s van anderen te plaatsen zonder hun toestemming.

Disclaimer

 • Slachtofferhulp Nederland is niet verantwoordelijk voor de onderwerpen die worden geplaatst en de reacties die worden gegeven. Dit is dan ook niet automatisch de mening van Slachtofferhulp Nederland.

 • Zorg dat uw virusscanner en firewall up to date zijn. Bij het downloaden van documenten is Slachtofferhulp Nederland niet verantwoordelijk voor eventuele virussen die in bestanden kunnen zitten. Zit er overigens een virus in een bestand? Meld dit dan bij de communitymanager. We halen het bestand dan zo snel mogelijk van de site.

Optreden van de communitymanager of beheerder

De communitymanager of beheerder haalt berichten die niet aan de regels voldoen weg en bij meermalig misbruik worden de deelnemers verwijderd. Dit, omdat we de kwaliteit, veiligheid en de discussies van de Slachtofferhulp Nederland Community willen bewaken. Ziet u zelf iets wat niet in lijn is met de huisregels of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met de communitymanager.

Wanneer u van mening bent dat de communitymanager of beheerder ten onrechte heeft ingegrepen, kunt u een klacht indienen bij Slachtofferhulp Nederland door een e-mail te sturen naar community@slachtofferhulp.nl

 

Profiel verwijderen?

Als u uw profiel wilt verwijderen kunt u dit doen via deze link. Via deze link trekt u de toestemming in. Wilt u met uw profiel compleet verwijderd worden, ga dan rechtsboven in beeld naar "Profiel bewerken" en dan linksonder in naar "Account annuleren".