Sociale media zijn schadelijk voor je herstel?

Katja | Contentmanager Slachtofferhulp Nederland • 24 februari 2021
0 reacties
0
96 weergaven

De schadelijke invloed van sociale media op herstel 

Uit studies blijkt dat veel mensen die online steun zoeken, dat in ‘het echte leven’ niet doen of durven. Ze vinden wel baat bij lotgenoten op sociale media. Door ervaringen en tips uit te wisselen, gaat hun herstel beter. Maar sommige mensen komen juist door sociale media verder weg te staan van de maatschappij. Dat kan negatieve gevolgen hebben. Dat is als mensen elkaar ontmoeten in een ‘sociale bubbel’ waar bepaald gedrag normaal of zelfs positief wordt gevonden. Denk aan suïcidaal gedrag, eetstoornissen of zelfbeschadiging. In zo’n omgeving brengen mensen elkaar op ideeën. Ze beïnvloeden elkaar negatief. Onderzoek naar een toename van zelfmoordgevallen wijst dat uit.  

De Volkskrant schreef hierover laatst een artikel. De journalist sprak Derek de Beurs, expert suïcide-preventie bij het Trimbos Instituut. “Lotgenotencontact en openheid is ontzettend belangrijk”, zegt hij. En: “Ik zou willen dat we in een maatschappij leefden waarin je gewoon kan zeggen dat je opgenomen bent geweest. Dat suïcidaliteit een rol speelt in je leven. Er wordt zoveel in stilte geleden.” 

Maar de expert wijst ook op het algoritme. Dat is het systeem waarmee sociale media jouw voorkeuren en zoekgedrag herkennen. En dan laten ze jou nóg meer van datzelfde zien. Derek de Beus zegt daarover: “Voor je het weet, zit je in een tunnel waarin iedereen dezelfde destructieve neigingen heeft als jij. Bied daar maar eens weerstand aan.” 

Sinds 2019 weren Facebook en Instagram berichten over zelfbeschadiging en suïcide. Maar als je actief zoekt, kun je van alles vinden.  

Hoe kijk jij aan tegen sociale media in dit geval? Herken je de negatieve ‘tunnel’ of ‘bubbel’ waar je in terecht kunt komen? Zijn sociale media voor slachtoffers van een ingrijpende gebeurtenis een zegen of juist niet?